Obróbka metali

Obróbka skrawaniem, plastyczna i termiczna

Nasi fachowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obróbki metalu. Dzięki wykwalifikowanej kadrze rzemieślniczej i wysokiej jakości sprzętowi, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu szeroki wachlarz usług:

  • obróbka skrawaniem: rodzaj obróbki ubytkowej polegający na zdejmowaniu (ścinaniu) małych części obrabianego materiału zwanych wiórami, np. frezowanie
  • obróbka plastyczna: metoda obróbki metali i ich stopów polegająca na wywieraniu narzędziem na obrabiany materiał nacisku przekraczającego granicę jego plastyczności, mającego na celu trwała zmianę kształtu i wymiarów obrabianego przedmiotu, a także zmianę struktury powodującą zmianę właściwości. W skład obróbki plastycznej wchodzą: toczenie
  • obróbka cieplna: zbiorcza nazwa obróbek materiałów metalowych polegających na odpowiednim nagrzewaniu, wygrzewaniu i chłodzeniu (np. obróbka metalu na zimno) do zadanych temperatur i z określoną szybkością, w celu zmiany własności stopu w stanie stałym